O olejkach

Olejki w Pollena Aroma

Pollena-Aroma, która ma za sobą 60 lat praktyki w przerobie i stosowaniu olejków eterycznych i stojące na najwyższym poziomie technicznym metody badania ich jakości zarówno pod względem parametrów fizykochemicznych jak i oceny zapachowej przez zespół najlepszych perfumiarzy w Polsce, może zaoferować olejki eteryczne i inne naturalne substancje zapachowe, najwyższej jakości dostosowanej do potrzeb Klienta.


Dysponujemy pełnym asortymentem olejków eterycznych od sprawdzonych, wiarygodnych dostawców, z pełną niezbędną dokumentacją i sprawdzoną w naszych laboratoriach, gwarantowaną jakością.


Dr inż. Władysław S. Brud

Definicja

Naturalne roślinne olejki eteryczne to zgodnie z normą ISO-PN-86497 produkty otrzymane z roślin lub ich części:

  • przez destylację z wodą (hydrodestylacja); destylację wodno-parową lub parą wodną, lub
  • w procesie mechanicznym z naowocni (owocni) owoców cytrusowych, zwanej skórką, lub
  • przez suchą destylację,

oddzielany od warstwy wodnej metodami fizycznymi.

Z reguły olejki eteryczne mają przyjemny zapach i smak i znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu przy produkcji wyrobów, których zapach i/lub smak decydują o ich jakości. Oprócz olejków eterycznych w niektórych produktach przemysłowych stosuje się roślinne substancje zapachowe otrzymywane metodami ekstrakcji. Będą one omówione poniżej.

Charakterystyka olejków eterycznych

Najistotniejszą cechą olejków eterycznych jest ich jakość zapachowa. Aczkolwiek cechy jakościowe olejku opisuje się za pomocą wielu parametrów fizykochemicznych, zawartych w normach przedmiotowych (ISO), których podstawowym elementem jest chromatogram i skład ilościowy, najistotniejszym z punktu widzenia zastosowania w wyrobie czy to samego olejku, czy zmieszanego z innymi pachnącymi składnikami jest zapach, który decyduje o końcowym efekcie w zaperfumowanym wyrobie. Sama nazwa olejku (handlowa, botaniczna czy według nomenklatury INCI) nie wystarcza do pełnej identyfikacji olejku i określenia jego zapachu, stąd niezbędne bardzo precyzyjne opisy w kartach charakterystyki. Ten sam olejek z różnych źródeł (specyfika botaniczna rośliny, położenie geograficzne plantacji, warunki atmosferyczne metody destylacji, itd.) może mieć różne właściwości zapachowe i smakowe. Jest to szczególnie istotne w wyrobach perfumeryjno-kosmetycznych i w artykułach spożywczych, a także, choć w tym przypadku dochodzą dodatkowe kryteria jakościowe w wyrobach farmaceutycznych.

Olejki eteryczne a inne naturalne substancje zapachowe

W wyrobach perfumeryjno-kosmetycznych, chemii gospodarczej, i wielu innych, z wyjątkiem artykułów spożywczych i preparatów farmaceutycznych, stosuje się roślinne substancje zapachowe otrzymywane metodami ekstrakcji surowca roślinnego przy pomocy rozpuszczalników organicznych. Są to w zależności od metody ekstrakcji tzw. konkrety lub absoluty. Jeszcze inną grupą są ekstrakty roślinne zawierające obok olejków eterycznych inne składniki o działaniu np. leczniczym. Mają one jednak inne przeznaczenie niż omawiane tutaj substancje zapachowe, a szczególnie olejki eteryczne, chociaż te ostatnie są coraz częściej stosowane jako substancje czynne w farmacji.

W ostatnim okresie bardzo poważnie rozszerzyło się stosowanie olejków eterycznych w różnych dziedzinach przemysłu. Jest to skutek szerokich badań naukowych wykazujących lub dokumentujących znane z tradycji korzystne właściwości tej grupy substancji naturalnych.

Wiele olejków (por. oferta handlowa) oferujemy prosto z magazynu, pozostałe możemy sprowadzić w terminie dogodnym dla zamawiającego.

Więcej szczegółów podano w opisie poszczególnych grup olejków. Informacje o olejkach oferowanych w sprzedaży detalicznej na stronie drbeta.pl

Tworzymy od 1956 r.