Dane adresowe

Siedziba rejestrowa spółki:

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Przemysłowa 14

Biura i zakład produkcyjny:

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Przemysłowa 14

T: +48 (22) 504-17-40
F: +48 (22) 504-17-12
E: aroma@pollenaaroma.com.pl

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000209709
NIP : 524 01 04 871. Wysokość kapitału zakładowego : 817,5 tys. zł

Tworzymy od 1956 r.