Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne i kursy Aromaterapii

Pollena Aroma od początku jego powstania wspomaga Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne, jest wydawcą Kwartalnika „AROMATERAPIA” i zaopatruje w olejki Dr Beta®

Kursy Aromaterapii prowadzone są pod patronatem Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego od kilkunastu lat, w Warszawie w dwóch miejscach:

  • jednodniowy w siedzibie firmy Pollena-Aroma (wykłady)
  • dwudniowy w Studium Naturalnych Metod Leczenia Medikon (wykłady i zajęcia praktyczne masażu aromaterapeutycznego).

Według programu autorskiego wykładają specjaliści aromaterapii dr Iwona Konopacka-Brud i dr Władysław S. Brud.

Tworzymy od 1956 r.