Pollena Aroma w projekcie „Stolica staży”


Pragniemy poinformować, że w okresie 1 grudnia 2014 – 31 marca 2015 Firma FSZ Pollena Aroma Sp. z o.o. bierze udział w projekcie „VI edycja TEKLA PLUS – Stolica staży”.

Celem Projektu jest wzrost wykorzystania infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych na rzecz przepływu wiedzy między nauką i warszawskim biznesem, jak również wzrost umiejętności i wiedzy pracowników przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji dzięki szkoleniom/doradztwu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie na stronie www.staze.teklaplus.pl

Tworzymy od 1956 r.