Inwestycje

loga unijne z pollena

DOTACJE NA INNOWACJE
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji skoncentrowanych aromatów spożywczych, kompozycji zapachowych, kosmetyków

Nazwa beneficjenta: FSZ „Pollena-Aroma” Sp. z o.o.
Wartość projektu: 27 317 562,60 zł
Udział Unii Europejskiej: 11 884 645,00 zł
Okres realizacji: 06.2010 – 11.2012 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Inwestycje:
W dniu 29.03.2010 r. Fabryka Substancji Zapachowych „Pollena-Aroma” Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie (Nr UDA-POIG.04.04.00-14-015/09-00) w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji skoncentrowanych aromatów spożywczych, kompozycji zapachowych, kosmetyków”.

Inwestycja została zrealizowana, oddana do użytku w terminie i rozliczona zgodnie z umową z PARP.

 

Tworzymy od 1956 r.